דפוס דיגיטלי - הקטלוגיצירת קשרהצטרפו אלינו ב facebook
ראשי הזמנות לחתונה אלבום דיגיטלי הדפסה על קנבסהזמנות לבר מצווהמחירוןהזמנות יוקרתיות הורדת תוכנה

דפוס דיגיטלי » תקנון ''הקטלוג''

תקנון האתר ותנאי שימוש.

ברוכים הבאים לאתר הקטלוג אתר דפוס מכוון .

אתר הקטלוג(להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת ^הקטלוג-(בניהול סבן רבקה בניין ומסחר בע"מ).

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת הקטלוג (להלן "החברה").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.פרטים אישיים

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

  • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת הקטלוג
  • פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

1.1

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

1.2

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

1.3

כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:

 • העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
 • העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2   המוצרים המוצעים

  • המוצרים המוצעים באתר , מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
  • פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר הקטלוג
  • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

 3  תנאים נוספים

  • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
  • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
  • החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת הקטלוג להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. 
  • 4.מדיניות ביטולים
  • ניתן לבטל עסקה עד 3 ימים בתאום טלפוני או במייל

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

תקנון

תקנון שימוש בתוכנת עיצוב מוצרי דפוס (להלן "התוכנה") אשר ניתנת להורדה חינם באתר CATALOG1(להלן "האתר").

למען הסר ספק כל סעיפי תקנון/הסכם זה הינם תקפים לגבי שימוש באתר Catalog1.co.il ולגבי שימוש בתוכנה .
 
מבוא

ברוכים הבאים לאתרנו " Catalog1.co.il " לפני ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר עליך לקרוא בעיון, את תקנון זה ובכלל תנאי השימוש כמפורט להלן. תוכן תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין " Catalog1.co.il " כפי שיוסבר ויפורט בהמשך הסעיפים.


1. מטרת CATALOG1 ,, לאפשר שימוש בתוכנה או באתר האינטרנט לאדם הסביר ועל ידי שימוש זה לעצב אלבומים דיגיטלים ומוצרי דפוס נוספים מתמונות דיגיטליות כאשר בסיום העיצוב ניתן להזמין תמורת תשלום את המוצרים שעוצבו על ידכם. האתר מאפשר הורדת תוכנה לעיצוב מוצרי דפוס או עיצוב מוצרי דפוס און ליין. השימוש בתוכנה הינו חינם וכן השימוש באתר, יש לציין שבאתר ובתוכנה יבוצעו עדכונים מעת לעת ועל מנת לשמור על רלוונטיות עליכם לדאוג לעדכן את התוכנה שהורדתם. התשלום שלכם הינו על הפקת/הדפסת מוצרי הדפוס השונים וביצוע הגימורים הנדרשים כגון: ספרי תמונות/אלבומי תמונות, לוחות שנה, כרטיסי ברכה, הזמנות לחתונה ואירועים, הדפסות קנבס קולז`ים וכיו"ב (להלן "המוצר ו/או המוצרים(" .


2. הוראות תקנון זה יחולו על :א. שימושכם בתוכנה הן לשימוש פרטי או עיסקי.


ב. כל שימוש שיעשה בCATALOG1 ובכלל זה המשך גלישה באתר, שימוש מכל סוג שהוא בו ו/או בתוכנה הינו עדות והוכחה להסכמתכם להוראות התקנון וקבלתו.


3.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לרענון ועדכון תנאי תקנון זה, לפי שיקוליה הבלעדיים וללא כל צורך בהעברת הודעה מכל סוג

שהוא מבעוד מועד ללקוחות החברה הן המשתמשים באתר והן ללקוחותיה המשתמשים בתוכנה תקנון זה ותנאיו יחייבו מרגע פרסומם באתר CATALOG1את שני הצדדים. תקנון זה עודכן לאחרונה 1/9/2010. האמור בתקנון זה ממוען ומיועד באופן שווה ליחיד או רבים, לאדם או לתאגיד, לזכר או לנקבה, ומנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות וכבוד בלבד.


4.
במידה ואתם לא מסכימים לתנאי התקנון מכל סיבה שהיא, כולם או חלקם, השימוש על ידכם ב CATALOG1 ובכלל זה באתר, בתוכנה

ו/או בשירותים שלCATALOG1 ו/או החברה ובכלל זה בהזמנת מוצרים, לכל ייעוד שהוא הינו אסור.5.
שימו לב!, מילוי, רישום ו/או ציון פרטים כוזבים הינם אסורים בהחלט ויכולים להוות עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית. כל התדיינות משפטית או אחרת

הנוגעת לתקנון זה ו/או לשימוש באתר ו/או למוצר ממוצריו תיעשה על פי  חוקי מדינת ישראל בלבד.


6. הדומיין –כתובת האתר www . Catalog1.co.il ונגזרותיו רשום על שם "סבן רבקה בניין ומסחר בע"מ- רפאל סבן" וכל זכויותיו שייכות להם בלבד.שימוש באתר או בתוכנה


1. שימושכם ב- CATALOG1 הן בתוכנה והן באתר יעשה רק בהתאם להוראות המופיעות בתקנון זה. בנוסף יצויין כי תוכנת "catalog1" ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות שלReverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה דרך אתר "catalog1.co.il".


2. כל משתמש בCATALOG1 באתר/בתוכנה אשר ידרש למלא פרטיים אישיים ולבצע רישום יעשה זאת, בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים המפורטים להלן:


א. באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה.ילדים אשר אין ברשותם כרטיס

אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבויות

המשתמש לפי תקנון זה.


ב. במידה והמשתמש הוא יישות ערטילאית כגון תאגיד/חברה בע"מ, הנרשם בשם היישות מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם היישות.


ג. הרישיון להפעלת התוכנה אינו מוגבל בזמן, ויעמוד בתוקפו כל זמן שהאתר יופעל על ידי בעליו ו/או מפעיליו. הרישיון יפקע, והמפעילים יוכלו לבטלו לאלתר אם המשתמש לא ימלא אחר תנאי תקנון זה. עם קבלת הודעה על פקיעת רישיון השימוש בתכנה, מתחייב המשתמש להשמיד כל חומר כתוב, ואת כל ההעתקים של התוכנה כולל העתקים ששונו, אם קיימים כאלה.3. בנוסף לכל האמור בתקנון זה , הרי שהשימוש ב CATALOG1 הן באתר והן בתוכנה יעשה בכפוף להצהרות והתחייבויות המשתמשים כמפורט להלן:


א. הנכם מצהירים, כי הנכם בגירים ( מלאו לכם 18 שנים לכל הפחות) וכי הנכם הבעלים ו/או המורשים להשתמש במחשב בו הנכם פועלים עםATALOG1  הנכם מתחייבים להציג שכל משתמש נוסף במחשב ו/או בתוכנה יקרא את תנאי הסכם זה, ולא לאפשר שימוש לכל צד ג` שלא הסכים ואישר את תנאי תקנון זה.


ב. בקבלתכם הסכם זה אישרתם, כי ידוע לכם שלשם  שימוש בCATALOG1 והזמנת מוצרים, מחשבכם צריך להיות תקין וכן עליו להיות בתצורה המאפשרת הרצה תקינה של התוכנה  ו/או האתר. מפרט מחשב המינימאלי הינו פנטיום 4 ומעלה 128MBזיכרון / חלונות 2000 או XP או VISTA / 50MB  מקום פנוי בכונן הקשיח. כמו כן לשם השימוש באתר, יש לוודא  חיבור לאינטרנט תקין.


  ג. הנכם מאשרים כי ידוע לכם שהשימוש בCATALOG1 ו/או  נוכחות התוכנה ו/או האתר במחשבכם הינו כפוף לרצונכם, וכי בכל עת תוכלו להוריד את התוכנה באמצעות לחצן הוסף/הורד בלוח הבקרה. אם הנכם נתקלים בבעיות בקשר להסרת   התוכנה ו/או לסיום השימוש באתר נא צרו קשר עם מרכז התמיכה של החברה בטלפון 1700-500-505 או שילחו הודעה באמצעות "צור קשר" באתר. הנכם מאשרים כי הסרה בניגוד להנחיות החברה לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.


ד. וכי הם אחראים באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהם עושים באתר/בתוכנה, כמו כן מוצהר בזאת שהמשתמשים לא יעשו באתר/בתוכנה שימוש   בתכנים ו/או בתמונות ו/או בכל דבר אחר, אשר מכילים אופי מאיים, גס, גזעני, ו/או משפיל, או בכל חומר פורנוגרפי או  בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.


ה. המשתמשים לא ישתמשו או יטענו ל CATALOG1 חומר כלשהו המהווה פגיעה/חדירה לפרטיות, המרדה, הטעיה,תרמית, הפרת זכויות קניין רוחני על סוגיו כגון: זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו`, הפרת זכויות  אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

ו. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, כי הינם הבעלים של כל  זכויות הקניין הרוחני בחומר הנטען על ידם לCATALOG1 ו/או  עושים בו שימוש באתר או בתוכנה .


ז. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, כי במידה ויופרו על ידם זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לCATALOG1 ו/או לכל שירות אחר, לרבות טעינת תכנים ו/או תמונות ל CATALOG1, כאשר הם אינם  הבעלים החוקיים והרשמיים של כל הזכויות בתכנים אלו ובהקשר שלהם, הם מייפים את כוחם של CATALOG1 ו/או החברה להסיר מעצמם כל   אחריות ולהעביר אליהם כל תביעה בנושא.


ח. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ז` לעיל, רשאים CATALOG1 ו/או  החברה לתבוע ממשתמש אשר הפר את הזכויות כאמור, שיפוי ופיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מההפרה שבוצעה על ידי המשתמש.


ט. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, שידוע להם שכל  מידע, טקסט, גרפיקה, וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על   ידם לCATALOG1 ו/או לכל שירות אחר של CATALOG1 ו/או החברה  הינו באחריותם הבלעדית והם אחראים בלעדית לתוכן זה.


י. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם לא להעלות לאתר חומר אשר הינו בלתי-חוקי, או חומר שמסייע, מספק  הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, בנוסף, לא לכלול כל חומר  המהווה לשון הרע על אדם כלשהוא וחומר אשר פרסומו נאסר לפי כל דין.


יא. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם לא לחדור לחומר ו/או  לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים   (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבי CATALOG1 ו/או החברה ולמשתמשים בשירותי התוכנה או האתר.

יב. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, שידוע להם  שהפרה של דבר מהאמור לעיל מתירה לCATALOG1 ו/או  לחברה להסיר את התכנים שהועלו על ידם, כולם , רובם או מקצתם,   האתר ו/או החברה יהיו רשאים לחסום אותם ולמנוע מהם המשך שימוש באתר או בתוכנה ולצרוך שירותים באמצעותם, וזאת מבלי  להחסיר/להפחית את האפשרויות האחרות העומדות לזכותם וכל סעד אחר לו  הם זכאים על פי תקנון זה ועל פי כל דין בישראל.


 
שליטה ופיקוח.1. CATALOG1 ו/או החברה אינן יכולות לפקח על כל החומרים המועלים לCATALOG1 ו/או נשלחים להדפסה, אולם CATALOG1 ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים מ CATALOG1 ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך אחרת בהתאם להפרה שתבוצע כפי שהוזכר בתת פרק קודם "שימוש באתר או בתוכנה" סעיף יב .


2. יצוין במפורש, כי CATALOG1 ו/או החברה לא ישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע מפיקוח שכזה ושימוש באתר מהווה ויתור על כל טענה כנגד

CATALOG1, החברה או מי מטעמם.


3. מבלי להפחית מהאמור בתקנון זה, CATALOG1 ו/או החברה תוכלנה למנוע מכל אחד מהמשתמשים לפעול ב CATALOG1, באמצעות חסימה של משתתף לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ובמיוחד ובמפורש בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:


 
    
א. קיום מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. הפרת אחד או יותר מתנאי תקנון זה.
    
ג.  מסירת פרטים לא נכונים,שגויים ו/או כוזבים;
    
ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בהם בכדי לפגוע באתר ו/או בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה  ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד

ג` כלשהו.
    
ה. אי תשלום בעבר, שלא כחוק, מלשלם את התמורה עבור מוצרים שנרכשו  באמצעות CATALOG1 או לחילופין, כרטיס האשראי שבו נעשתה הזמנה

נחסם או הוגבל  לשימוש בדרך כלשהי.
 


גיבוי ושמירה של חומרים וקבצים

המשתמשים בתוכנה או באתר מתבקשים לגבות את החומר בו הם עושים שימוש בCATALOG1 בכל דרך שהיא , בשימוש בתוכנה או בעיצוב און ליין, לפני העברתו ולפני כל שימוש בו ב - CATALOG1 מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטחת שלמות החומר המועלה לאתר על ידי המשתמשים. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו  אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה לקובץ  שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא ישחזר קבצים שנפגעו ו/או נמחקו ו/או הושחתו בזמן שהיו באתר. כמו כן יצוין להלן:1. המשתמשים בתוכנה או באתר לא יהיו זכאים לכל פיצוי מCATALOG1 ו/או החברה במידה ויגרם למשתמשים כל נזק כתוצאה מכך שלא גיבו /שמרו את החומר בו הם משתמשים ואין CATALOG1 ו/או החברה אחראים לגבות את החומר לשחזרו במקרה אבדן ו/או לעשות כל פעולה בקשר לאבדן החומר של המשתמשים.


2. תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. לכן מומלץ לגבות את קבצי המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמשים לצורך הזמנות עתידיות.


נקודות חשובות באשר להזמנת מוצרים


1. משתמשים מתבקשים לבצע בדיקה מקדמית בכל דרך שהיא שתהיה יסודית מעמיקה ואחראית, ובפרט באמצעות אפשרות התצוגה המקדימה אשר קיימת בתוכנה או באתר ורק לאחר מכן לעבור לשליחת ההזמנה להדפסה. הזמנה הסופית היא שתחייב את המשתמשים, ולמשתמשים לא תעמודנה כל טענות בכל הקשור למוצרים כל עוד יודפסו כפי שיופיעו בתצוגה המקדימה בכפוף לאמור להלן.


2. בלי לגרוע מהאמור, CATALOG1 ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לאיכות המוצרים ולכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, משגיאות כתב וכתיב שגוי, הקלדה, סידור התמונות ומיקומן וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה. המוצרים יודפסו בדיוק כפי שהם יופיעו בתצוגה המקדימה. מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה (ראה 1 לעיל). החברה/האתר לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא  יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.
 

3. יתרה מזאת, CATALOG1 ו/או החברה לא תהיינה אחראיות בכל דרך שהיא על תקלות ו/או שגיאות הנובעות מאיכות נמוכה של התמונות והחומר המקורי ששומש על ידכם בעיצוב המוצרים. האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכיוצא בזה. שימו לב!! במקרה של קובץ מתחת ל-200 DPI תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם על מנת לקבל מוצר ברמה הנדרשת.


4. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי ידוע להם שסטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 12 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר

הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות סיבה להגדרת מוצר כפגום. 

5. הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור רק לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא למשרדי החברה. החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל ויישלח לו דואר אלקטרוני שהזמנתו נכנסה לטיפול.


6. משתמשים מאשרים ומסכימים, כי בדקו קודם להזמנת המוצר את התעריפים העדכניים. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי תעריפי המוצרים משתנים פעם לפעם וכי המחיר הקובע יהיה זה הקיים בעת ההזמנה. (לכן עליכם לבדוק את המחירון מעת לעת).


7. הרשמה או ביצוע רכישה באתר "catalog1" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של " catalog1" על מנת להסיר מרשימת הדיוור את פרטי המשתמש ניתן לפנות לדוא"ל אשר מופיע באתר ב- "צור קשר" .נקודות חשובות הקשורות להספקת המוצרים


1. למשתמשים תעמוד האפשרות לקבל את המוצרים בסניף הדואר הקרוב לביתם תמורת תשלום או במשרדי החברה ללא תשלום.


2. למשתמשים תעמוד אפשרות נוספת לקבל את המוצרים באמצעות משלוח ישיר אליהם " שליח עד הבית" תמורת תשלום כפי שמפורסם באתר.


3 . המוצרים יסופקו באמצעות חברת דואר שליחים ישראל ו/או חברת שליחויות פרטיות אחרות , בעת מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותה של החברה/האתר. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק. אין CATALOG1 ו/או החברה אחראיות לעיכוב במסירה עכב אי זמינות של המשתמשים.


4. תעריפי המשלוח הינם בגבולות ישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות ישראל יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו- 1700-500-505.

5. המשתמשים מאשרים מסכימים ומבינים , כי CATALOG1 ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לכל טעות ו/או תקלה בהספקה הנובעת מפרטים לא מדויקים שמסרו המשתמשים. למען הסר ספק, רק הפרטים המופיעים בהזמנה כפי שתישלח אליכם בדואר אלקטרוני הם שיחייבו את CATALOG1 ו/או החברה.


6. מועד ההספקה יחשב החל מרגע הזמנת המוצר שמשמעה הגעת קבצי המוצר לחברה וביצוע תשלום תקין על ידי המשתמשים.כמו כן יש לציין התחיבות אתר "catalog1" לייצר את המוצרי הדפוס השונים בתוך14  ימי עבודה מותנה בתהליך תקין ותקינות הציוד המשמש ליצור המוצרים כאמור, במקרה של תקלה מתמשכת עלולים להיווצר עיקובים בתהליך הייצור מעבר לזמן ההתחיבות, במצב שכזה למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את  החברה בגין אי עמידה בלוחות הזמנים .יובהר בזאת כי חברת "catalog1" תעשה כל מאמץ סביר לעמוד בלוח הזמנים.


7. "Catalog1 " עושה ככל יכולתה להבטחת הגעת המוצרים המוזמנים אליכם המשתמשים. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה " " Catalog1 אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח- " Catalog1". אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי.

8. בCATALOG1- קיימים תקני אבטחת איכות קפדניים ביותר, במידה וקיבלתם מוצר אשר נראה כפגום , באחריות הצרכן למסור את המוצר באריזתו המקורית ל"קטלוג" רחוב חלוצי התעשייה 47, או לשלוח ל ת.ד. 653 קריית מוצקין, לא יאוחר מ 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו. לא כולל הוצאות המשלוח.
9
במידה וימצא המוצר פגום, לאחר הבדיקה בסעיף 8 לעיל, יזוכה במלוא הסכום ו/או יוחלף במוצר אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של CATALOG1 ו/או החברה, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

מבצעים

לעיתים יפורסמו על ידי האתר ו/או החברה מבצעים שונים למשתמשים, המבצעים יחייבו את CATALOG1 ו/או החברה רק למשך תקופת פרסומם באתר ורק בהתאם לתנאים של המבצע כפי שיפורסמו. בעת הורדת המבצע מ- CATALOG1 לא תחול חובת המבצע על CATALOG1 ו/או החברה באופן מיידי.

ביטול עסקה

המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בקשת ביטול תעשה בכתב. החברה/האתר יאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר יצויין בנוסף, ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:`חוק הגנת הצרכן`) שים לב !! לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר עבורך לפי דרישה מיוחדת.


קניין רוחני


1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בCATALOG1 ובשירותיה הינם של החברה בלבד וכוללים בין היתר את עיצוב האתר והתוכנה, מידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות שונות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הנכלל בהם.

2. חומרים המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני לוגו ומסחר וכן עריכתם והצגתם של אלו, הינם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.

3. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים נוספים בתקנון זה, מובהר בזאת מעל לכל צל של ספק, כי החברה אינה אחראית לפגיעה כלשהי או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם הזכויות המוענקות למשתמשים באתר ו/או לשימושם בו.

4. כמו כן יצוין, כי העברת חומר, לצורך כל שימוש שהוא, לאתר לתוכנה ו/או לחברה ו/או למי מטעמם מהווה אישור בעצם הפעולה, שהמעביר הינו בעל זכויות היוצרים בחומר ו/או שהמעביר קיבל אישור להשתמש בחומר כדין.

שיפוי- בגין הפרת קניין רוחני על ידי המשתמשים


1. העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט. טעינה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי ורשמי לשימוש בתכנים האמורים שנושאים בחובם קניין רוחני . עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה על ידי המשתמש כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג` מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2. המשתמשים מייפים את האתר ו/או החברה ו/או מיופה כוחה להעביר אליהם כל תביעה שהיא מכל סוג שהוא במידה ותתקבל כזאת, ולהסיר כל אחריות מהם בנושא הפרת הוראה מהוראות תקנון זה.

אחריות מוגבלת


1. השירותים מוצעים למשתמשים " בדיוק כמו שהם- AS IS) ) וCATALOG1 ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה  בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהיא בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר.


2. האתר ו/או החברה אינם מתחייבים שהשירותים הניתנים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו תמיד ללא שגיאות, ויהיו בלתי חדירים מפני גישה בלתי חוקית/מורשית למחשבי CATALOG1 ו/או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל CATALOG1 ו/או החברה ,אחד מספקיה וצד שלישי אחר מטעמה.


3. אספקת השירותים ע"י CATALOG1 ו/או החברה תלויה, בין השאר, בצדדים שלישיים כגון שירותי משלוח שירותי אינטרנט וכו`, CATALOG1 ו/או החברה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים מעין אלו ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.


4. CATALOG1 ו/או החברה אינן אחראיות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של CATALOG1 ו/או שירותיה, לרבות פגיעה בפרטיות.


. CATALOG1 5ו/ואו החברה לא מפקחות ואינן אחראיות על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור מתוך האתר ו/או החברה אינן מתחייבות, כי כל הקישורים יהיו ישימים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לדפי אינטרנט פעילים.יתרה מזאת, כל שימוש,לרבות יצירת קשר עסקי או מסחרי עם גורמים שלישיים המפרסמים או מקושרים בדרך כשלהי לאתר והסתמכות של המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת בלעדי של המשתמשים ועל אחריותם בלבד, האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כתוצאה מפרסומים והתקשרויות אלו.


6. בשום נסיבות לא תחול על CATALOG1 ו/או החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים המוצעים בתוכנה או באתר, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים המוצעים בתוכנה או באתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.


7. CATALOG1 ו/או החברה יכולות ורשאיות להסיר תכנים מהשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן המשתמשים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, לאחרים, ו/או באופן המהווה פגיעה אזרחית או פלילית, ו/או באופן המעורר חשד , כי המשתמשים פעלו באופן שגרם להפרת אחד מהתנאים הקבועים בתקנון זה.


8. בנוסף רשאים האתר ו/או החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל זמן שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המיחשוב המשמשות אותם. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על CATALOG1 ו/או החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתם של המשתמשים לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.


9. האתר ו/או החברה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתוכנה, המראה שלהן, השירותים הניתנים בהן, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל כולל הכל, בלא צורך להודיע לאיש לרבות משתמשים רשומים. למשתמשים לא תעמודנה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי CATALOG1 ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

פרטיות המשתמשים והגנתה


1. הגלישה באתר, השימוש בתוכנה והשימוש בשירותים הניתנים בתוכנה ו/או באתר מהווה הסכמה מצידכם לכך שCATALOG1 ו/או החברה יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב ןלא ממוחשב על השימוש שהמשתמשים עושים בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים CATALOG1 ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה , פיקוח , פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים הניתנים בתוכנה ו/או באתר, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין החל בישראל ובכלל, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים.


2.  CATALOG1 ו/או החברה מקפידות לשמור על הוראות כל דין בישראל ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות המשתמשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשים ו/או כל מידע אחר בנוגע אליהם. למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשים וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה באתר בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמשים לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י המשתמשים, ו/או במקרה שCATALOG1 ו/או החברה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של האתר ו/או החברה עם צד שלישי כלשהו.הדין החל וסמכות שיפוט


מוסכם על המשתמשים, כי דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד. יש לציין שרישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות, בכללם רישומי הנהלת החשבונות בכל עניין הקשור לשימוש באתר או בתוכנה Catalog1"" ,רישומים אלו ישמשו כקביעה יחידה, בלעדית ומספקת, וכהוכחה יחידה, בכל הקשור לתקנון זה וליחסים בין הצדדים לו .


סיום1.
המשך ההתקנה של התוכנה ו/או שימוש באתר מהווה אישור קריאת תוכנו והסכמה לתקנון זה על ידכם המשתמשים.

2.
במידה ואינכם מסכימים עם תקנון זה עליכם להפסיק לאלתר את השימוש בתוכנה או באתר.

 
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו

דפוס דיגיטלי
הזמנות לחתונה
הדפסה על קנבס
הדפסת ספרים וקטלוגים
הזמנות לבר מצווה
מזכרות לאורחים
מחירון
אלבום דיגיטלי לתינוקות

שירות לקוחות
שאלות ותשובות
יצירת קשר
הצעות מחיר
איך מעצבים
קניה חברתית
אלבום דיגיטלי - שליחה

תבניות מוצרי דפוס מוכנות
אלבום דיגיטלי
כרטיסי ברכה וגלויות
לוח שנה
הזמנות לחתונה דוגמאות
הזמנות לחתונה מגנטיות
הזמנות לחתונה מטאלי-פנינה
אלבום דיגיטלי - מהו?
הזמנות לחתונה מגניבות ויצירתיות
תמונות מיני קנבס

הקטלוג ממליץ
ספר תמונות דיגיטלי
משפטים לחתונה
מבצעים והנחות
עבודת שורשים
הזמנות לחתונה חינם
אלבומים דיגיטליים לדוגמא
ברכות לפסח
ברכות לראש השנה
הזמנות יוקרתיות
הזמנות לבר מצווה דוגמאות

The catalog
קצת עלינו..
תקנון הקטלוג
מאמרים
שביעות רצון
פרטיות ואבטחה


B2CPrint פתרונות דפוס